Aksjeanalyse av Berkshire Hathaway - look-through earnings

aksjeanalyse Aug 21, 2023

I forrige blogginnlegg snakket vi om det å undersøke hva et selskap har i såkalte look-through earnings. Et av de selskapene denne ideen er svært aktuell for er Berkshire Hathaway, investeringsselskapet til Warren Buffett. Berkshire er godt kjent blant de fleste seriøse investorer på grunn av den fantastiske utviklingen kursen har har hatt på børsen siden 1965, da Warren Buffett tok kontroll over selskapet.

Look-through earnings er veldig aktuelt når vi ser på Berkshire Hathaway fordi det eier mange aksjeposter i andre børsnoterte selskap. Når vi leser nyhetene når Berkshire slipper kvartalstall, får vi gjerne artikler som presenterer børsverdiene til aksjeporteføljen selskapet eier. Men nyhetene sier sjelden hva Berkshire sin andel av inntjeningen fra disse aksjepostene er.

Når vi hører om hva Berkshire har tjent siste kvartal får vi gjerne et tall som representerer totalresultat etter skatt, eller de såkalte operating earnings som de har hatt for kvartalet. Men de tallene gir ikke hele bildet av hva Berkshire tjener. Det er fordi Berkshire bare rapporterer utbyttene de får fra aksjepostene i selskapene de eier, som Apple, Coca-Cola og American Express. De rapporterer ikke andelen av inntjeningen fra de selskapene som blir holdt igjen og som bygger kontoen opptjent egenkapital.

 

La oss se på et eksempel - Apple

Apple er Berkshire sin største aksjepost når vi regner markedsverdi på børs. De eier ca 5,8% av de utestående aksjene til selskapet, etter å ha kjøpt mye siden 2016. Til info har de investert til sammen ca $36 mrd for å kontrollere denne beholdningen. Markedsprisen til disse aksjene nådde nesten $180 mrd i sommer. Men uavhengig av hva markedet priser aksjene til har Apple en viss inntjening og kontantstrøm som Berkshire eier. En del av kontantstrømmen går ut til Berkshire årlig som utbytte. Den andre delen, og den største, blir holdt igjen som opptjent egenkapital i Apple. Selv om Berkshire ikke får den utbetalt, har den en verdi, for den kan bli investert på en god måte i fremtiden, og den kan eventuelt bli betalt ut på et senere tidspunkt.

Det årlige utbyttet Berkshire Hathaway fikk sist fra Apple var på hele ca $900 millioner. Men om vi ser på den totale inntjeningen etter skatt til Apple som var ca $100 mrd i 2022, var altså 5,8%, eller ca $5,8 mrd Berkshire sine verdier. De $5,8 milliardene er Berkshire Hathaway sine look-through earnings før skatt. Berkshire må potensielt betale en utbytteskatt for å få utbetalt verdiene i fremtidig utbytte, og det blir riktig  å justere for det.

Ideen bak look-through earnings konseptet er altså at all firmaprofitt kommer aksjonærene til gode, enten den er betalt ut som utbytte, eller om den bygger opptjent egenkapital (retained earnings). Og som nevnt i forrige artikkel: Suksessfull investering handler om å kjøpe mest mulig look-through earnings til lavest mulig kostnad, og la porteføljen vokse over tid.

 

Berkshire Hathaways look-through earnings fra de fem største innehav på børsen

La oss ta en titt på hva som er den totale verdien Berkshire eier fra de fem største aksjepostene. Vi regner det ut ved å ta antall aksjer i hver aksje, ganger med den totale inntjeningen til selskapene etter skatt (EPS), og tar høyde for ca 10% skatt på utbytte for Berkshire Hathaway sin del.

 

 

Berkshire Hathaway eier mange flere aksjeposter, men vi ser at kun fra de fem største innehavene, tjener de ca $12 mrd i såkalte look-through earnings.

Til sammenligning er konsolidert inntjening fra de andre firmaene de eier (2022 tall):

BNSF (railroad): $5,9 mrd
BRK Energy: $4,7 mrd
Manufacturing, Service and Retailing: $12,5 mrd
Forsikring: $3,3 mrd

SUM: $26,4 mrd

Vi ser altså inntjening fra de er ca $26 mrd, mens vi har ca $12 mrd i årlige verdier fra de fem største aksjepostene.

Andelen fra aksjepostene er betydelig med andre ord, og langt mer enn bare de vi ville sett i nyhetene som inkluderer utbytte fra aksjene.

Dermed tjener Berkshires aksjonærer $26 + $12 mrd + en del mer vi ikke har regnet med.

I forhold til $38 mrd, eller la oss kalle det ca $40 mrd, har Berkshire Hathaway en markedskapitalisering på til sammen $770. Altså ca 19 gangeren. Eller ca 4,9% yield på dagens kurs.

 

Disclosure:

Jeg eier aksjer i Berkshire Hathaway (min største aksjepost). Vil du lære mer om hvilke aksjer jeg eier, kjøper og selger, og hvorfor, følg reklamelenken her. Innsikt og lærdom fra en portefølje som har hatt ca 20% årlig avkastning siden 2016.

 

E-boka: Hvordan slå børsen med kvalitetsselskaper

En innføring i hvordan du kan investere bedre på børsen som en kvalitetsinvestor, tenke mer som en langsiktig investor, og unngå spekulering.

De viktigste ideene jeg tok i bruk da jeg begynte å slå børsen i 2016.

Ja takk!

Affiliated links

Get paid for your knowledge online

Eivind recommends Kajabi for creating your own website, where you can write your blog, host a podcast, create communities, memberships and online courses ++. Use Eivind's link to get a 30 days free trial now!

Try Eivind's preferred stock market terminal 

TIKR's pro version gives you rich access to financial information of the stock market worldwide. 

In this terminal you can apply the same methods as Eivind is using in the blog articles and videos. Even for small markets like the Norwegian one!

Eivind can really recommend the pro version, because you get access to the same information as the pro investors get at a fraction of the price.

Try the TIKR terminal for free

More research from the blog

Polaris Media aksjeanalyse, fortsatt undervurdert?

Dec 15, 2023

Aksjeanalyse av Pareto Bank 2023 (kvantitativ)

Dec 03, 2023

Hvilket påslag tar dagligvarekjedene vs Costco?

Nov 09, 2023

Hva er den tryggeste og beste aksjen? Berkshire Hathaway.

Sep 25, 2023

Enkel aksjeanalyse av Costco

Sep 12, 2023

Aksjeanalyse av Berkshire Hathaway - look-through earnings

Aug 21, 2023

More articles on the blog page