Aksjeanalyse av Pareto Bank 2023 (kvantitativ)

stock analysis Dec 03, 2023

 

Aksjen til Pareto Bank handles på børsen til ca 52 kr i skrivende stund, og etter min personlige mening er dette en god pris å kjøpe andeler for, om man er en langsiktig investor og tenker at man kjøper den fremtidige inntekten til selskapet og aksjene. Jeg har kjøpt selv for ca 48 og 52 kr i år personlig.


Om du betaler 48 kr, 50 kr, eller 52 kr for for aksjen i Pareto Bank AS har ingenting å si for hvor mye du kommer til å tjene i fremtiden, altså hvilken kontantstrøm du får. Aksjen vet ikke at du har kjøpt den. Pengene du ga ut for aksjene er ikke gått inn i selskapet for å bli investert videre. De har gått til kontoen til en aksjonær som valgte å selge andeler i bytte mot cash. Men hvor mye du betalte for aksjen har noe å si for hvor lang tid det vil ta deg å få tilbakebetalt det du la ut i form av utbetalinger i fremtidig utbytte og aksjegevinst. Så ja, det er klart en liten fordel om du får andelene dine billigere enn om de hadde vært dyre.

Når du zoomer ut og ser på den langsiktige inntjeningstrenden til Pareto Bank, ser du at vi kommer til å tjene ca 8 kr per aksje i 2023. Grafen viser kvartalsvis inntjening. Og om du antar at trenden fortsetter, er det ikke lenge før vi tjener 10 kr per aksje, altså i snitt 2,5 kr per kvartal.

Du kan finne grafen og tallene på egenhånd via affiliatelinken til TIKR her. Jeg tror sannsynligheten for at selskapet kommer til å tjene 10 kr årlig per aksje om noen få år er temmelig stor. Trenden du ser når vi zoomer ut og ser ti år tilbake i tid er stigende. Etter min mening kan vi forvente høyere inntjening over tid nå, fordi selskapet holder en god del av inntjeningen tilbake i selskapet. De bygger egenkapital, opptjent egenkapital, samtidig som de betaler ut utbytte. Den opptjente og økende egenkapitalen brukes til å investere i lønnsomme utlån fremover, hvis ledelsen fortsetter å gjøre en god jobb.

La oss si at du kjøper aksjen for 50 kr i 2023 og venter et par år. Da kan det godt være at de fremtidige årene vil gi deg en inntjening per aksje på rundt ti kroner, altså 20% i forhold til hva du betalte til aksjonæren som valgte å selge. Og 20% årlig på investeringen du gjorde i den. Om du betalte 48 kr, tjener du litt mer enn 20% i forhold. Om du betalte 52 kr aksjen, litt mindre. Ellers kan du se på det på en annen måte: du må bare vente litt lenger før inntjeningsyielden din når 20%. Altså antar vi at inntjeningen vil stadig vokse.

Min tilnærming her er at jeg ser på hvor lønnsom banken evner å være over lang tid. Vi ser altså på egenkapitalavkastningen. Den har vært ca 14-15% årlig i flere år nå. Da er det klart en fordel om de evner å tilbakeholde litt av kapitalen de tjener hvert år. For hvis de kan reinvestere den med en yield på mer enn 15%, blir jeg en fornøyd eier med årene.

Du kan finne den historiske egenkapitalavkastningen i TIKR-terminalen ved å gå til Financials og så til Ratios. For å se på norske selskap kreves betalt abonnement. Bruk gjerne affiliatelinken min her; du får rabatt nå ut året.

Hvis vi skulle anta at selskapet tjener akkumulert ca 9+10+11=20 kr per aksje de neste tre årene. Altså litt vekst ca ca 8,50 kr inntjening i 2023. Da kan vi forvente totalt ca 10 kr utbytte fra selskapet, til sammen over de tre årene, og ca 10 kr per aksje i ekstra opptjent egenkapital. De virker å ha som policy å betale ut omtrent halvparten av inntjeningen i utbytte. Det er jo veldig hyggelig å ha fått tilbakebetalt ca 20% av investeringen på kun tre år i form av utbytte. Men det er altså i tillegg til at selskapet nå er i en bedre finansiell posisjon. Det har økt egenkapitalen per aksje fra x til x. Utviklingen av bokverdien per aksje ser du i TIKR terminalen selv via reklamelenken her som følger:

Så om vi har rett har du nå etter tre år en egenkapital per aksje opp fra ca 70 kr til 80 kr. Hvis selskapet skulle fortsette å tjene 15% på egenkapitalen, altså på bokverdi, vil du få ca 1,50 kr ekstra inntjening på de ekstra 10 kr som er opptjent. Og inntjeningen øker fra ca 8,50 nå til 10 kr eller litt mer om tre år.

For min del er det en god investering å tjene 10 kr per aksje om kun to til tre år etter min mening. Og det i forhold til å betale ca 50 kr per aksje. Jeg tror selskapet vil fortsette å reinvestere, at ledelsen vil fortsette å drive banken godt, og at veksten i inntjening per aksje vil fortsette i tråd med veksten i egenkapital per aksje. Om jeg har rett her, har vi ikke bare en aksje som tjener 10 kr årlig om få år, og gir oss en omtrentlig fremtidig 20% yield på dagens børskurs. Vi har antagelig en aksje som vil tjene mer enn 20 kr per aksje innen ti år (etter min mening). Så om man er en langsiktig investor, er det litt som å ha en pengemaskin som tjener verdier 

Gratis e-bok: Hvordan tjene penger i kvalitetsselskaper

En innføring i hvordan du kan investere bedre på børsen som en kvalitetsinvestor, tenke mer som en langsiktig investor, og unngå spekulering.

De viktigste ideene jeg tok i bruk da jeg begynte å slå børsen i 2016.

Ja takk!

Affiliated links

Get paid for your knowledge online

Eivind recommends Kajabi for creating your own website, where you can write your blog, host a podcast, create communities, memberships and online courses ++. Use Eivind's link to get a 30 days free trial now!

Try Eivind's preferred stock market terminal 

TIKR's pro version gives you rich access to financial information of the stock market worldwide. 

In this terminal you can apply the same methods as Eivind is using in the blog articles and videos. Even for small markets like the Norwegian one!

Eivind can really recommend the pro version, because you get access to the same information as the pro investors get at a fraction of the price.

Try the TIKR terminal for free

More research from the blog

Polaris Media aksjeanalyse, fortsatt undervurdert?

Dec 15, 2023

Aksjeanalyse av Pareto Bank 2023 (kvantitativ)

Dec 03, 2023

Hvilket påslag tar dagligvarekjedene vs Costco?

Nov 09, 2023

Hva er den tryggeste og beste aksjen? Berkshire Hathaway.

Sep 25, 2023

Enkel aksjeanalyse av Costco

Sep 12, 2023

Aksjeanalyse av Berkshire Hathaway - look-through earnings

Aug 21, 2023

More articles on the blog page