Et viktig nøkkeltall Warren Buffett bruker

aksjeanalyse Aug 13, 2023

Når du eier en portefølje med selskap som igjen eier aksjer i andre selskap, er det et begrep Warren Buffett bruker som er nyttig:

Look-through earnings

Som investor gjelder det å eie en portefølje som har høyest mulig look-through earnings om ti år.

Look-through earnings består av inntjening fra selskapene som er betalt ut i form av utbytte, i tillegg til opptjent egenkapital som selskapet reinvesterer.

For eksempel eier $BRK.B ca 956 millioner aksjer i $AAPL. Det av utestående nå ca 15 850 millioner i skrivende stund. Det er ca 6,0% eierskap. I operating earnings hos Berkshire kommer det inn utbytte fra Apple, men det er mer verdier enn som så, som selskapet "tjener".
 
 
Image
 
 
 
Som vi så i grafen over, reduserer Apple utestående aksjer kraftig. Det er pga tilbakekjøp av aksjer. Som konsekvens har eierskapet til BRK gått fra ca 5% til 6%, uten at det har investert særlig mer i selskapet.
 
Hver 0,1% ekstra er viktig for Berkshire. Av $100 mrd total inntjening i 2022, har vi ca $100 millioner ekstra inntjening årlig for hver 0,1% ekstra de får eierskap til. Det er ikke småpenger! Og inntjeningen til Apple vil fortsette å vokse i absoluttverdi, etter min mening.

 

Som vi ser i bildet under, betalte $AAPL ut ca $15 mrd til aksjonærene totalt i 2022.
 
Warren Buffetts selskap, $BRK.B, sin andel av det utbyttet var ca $900 millioner.
 
 
Image
 
 
 
 
Som vi ser, er den totale inntjeningen til aksjonærene i Apple hele ca $100 mrd, mens utbyttet er på ca $15. Så i tillegg til å ha $900 utbytte i $BRK sin operating earnings, teller #WarrenBuffett med også de ca $85 mrd som de reinvesterer, som utgjør $5,1 mrd for $BRK.
 
 
Image
 
 
 

Før skatt er altså Berkshire sin totale look-through earnings fra Apple-investeringen hele $5,1 mrd + $900 millioner. Reinvesterings-delen er altså betydelig, og den verdien må vi telle med, om vi ønsker å vite hvor mye deres andel faktisk tjener.

 

I 2022 tjente Berkshire-aksjonærene ca $5,1 + $0,9 mrd = $6 mrd fra Apple. Det er omtrent like mye som de har i inntjening fra jernbanen, og altså en svært betydelig investering.

 

Den samme øvelsen kan vi gjøre for andre porteføljeselskap Berkshire eier, som for eksempel Coca-Cola og American Express.

 

Om du ønsker å grave i tallene på egenhånd, og finne raskt ut hvor mye selskapene faktisk tjener, og hvor mye de betaler i utbytte f.eks, vurder å melde deg på TIKR (reklame). Jeg bruker pro-versjonen og er veldig fornøyd.

 

Poenget med denne øvelsen er at du, som er investor i et selskap som Berkshire f.eks, eller et annet selskap som eier aksjer i andre selskap, blir obs på den faktiske verdiskapningen som skjer i det du er eier av. Din del av inntjeningen er både utbytte+avsetning til EK.

 

Og målet som investor er i følge Warren Buffett å eie mest mulig look-through earnings i porteføljen din ti år frem i tid. Det er altså viktig å vurdere vekstpotensialet til datterselskap, eller aksjeposter selskapet ditt eier.

E-boka: Hvordan slå børsen med kvalitetsselskaper

En innføring i hvordan du kan investere bedre på børsen som en kvalitetsinvestor, tenke mer som en langsiktig investor, og unngå spekulering.

De viktigste ideene jeg tok i bruk da jeg begynte å slå børsen i 2016.

Ja takk!

Affiliated links

Get paid for your knowledge online

Eivind recommends Kajabi for creating your own website, where you can write your blog, host a podcast, create communities, memberships and online courses ++. Use Eivind's link to get a 30 days free trial now!

Try Eivind's preferred stock market terminal 

TIKR's pro version gives you rich access to financial information of the stock market worldwide. 

In this terminal you can apply the same methods as Eivind is using in the blog articles and videos. Even for small markets like the Norwegian one!

Eivind can really recommend the pro version, because you get access to the same information as the pro investors get at a fraction of the price.

Try the TIKR terminal for free

More research from the blog

Polaris Media aksjeanalyse, fortsatt undervurdert?

Dec 15, 2023

Aksjeanalyse av Pareto Bank 2023 (kvantitativ)

Dec 03, 2023

Hvilket påslag tar dagligvarekjedene vs Costco?

Nov 09, 2023

Hva er den tryggeste og beste aksjen? Berkshire Hathaway.

Sep 25, 2023

Enkel aksjeanalyse av Costco

Sep 12, 2023

Aksjeanalyse av Berkshire Hathaway - look-through earnings

Aug 21, 2023

More articles on the blog page