Tallene bak det beste selskapet jeg er eier av (aksjeanalyse)

aksjeanalyse Jul 28, 2023

Annonsørinnhold og reklamelenker i artikkelen.

Som jeg fortale om i videoen fra forrige innlegg, er Costco et av favorittselskapene mine, og et av de jeg eier mest av i totalporteføljen. Det er mange gode grunner til det. I videoen fortalte jeg om mange av de kvalitative faktorene som spiller inn og forsterker den varige konkurransefordelen Costco har. Og i videoen sa jeg at jeg nesten måtte lage et eget innlegg om tallene. Og det gir jeg deg i denne artikkelen nå.

Her vil vi se på de gode nøkkeltallene som du kan finne på egenhånd, som gir en indikasjon på at du har med et svært godt selskap å gjøre. Du vil kunne finne blant annet:

 • Positiv inntjening over lang tid
 • God utvikling i resultat etter skatt
 • Vekst over tjue år
 • At marginene i driften er lave, men at lønnsomheten likevel er god
 • Lønnsomhet kan vi lese av i form av
  • Return on Assets
  • Return on Equity
 • At de klarer seg med relativt lite gjeld
 • At aksjekursen sin utvikling følger den underliggende utviklingen til nøkkeltallene
 • Oppbygging av egenkapital til bruk av nye varehus i selskapet
  • og at hver dollar reinvestert i selskapet øker markedsverdien til Costco med minst én dollar

I denne artikkelen bruker vi TIKR-terminalen til å finne de gode nøkkeltallene som er bak selskapet Costco Wholesale Corporation. Om du liker de grafiske fremstillingene, og tilgjengeligheten til finansiell informasjon som vises her, vurder å skaff deg et abonnement hos TIKR. Jeg bruker terminalen selv, og jeg synes det er den beste terminalen jeg vet om. Både prisen er god, og jeg kan hente nøkkeltall og få oversikt over det kvantitative raskt.

Bare seksjonen Transcripts i TIKR-terminalen i seg selv kan være verdt prisen for tjenesten. Transcripts gir deg en skriftlig sammenstilling over pressemeldinger fra selskapet. For eksempel presentasjon over siste kvartalstall.

Vurder om TIKR er for deg. Du kan prøve gratis her. Jeg anbefaler pro-versjonen, for da får du tilgang til norske selskap sine nøkkeltall også, samt lenger historikk og alt terminalen tilbyr.

Om du hadde vært investor i Costco over de siste ti årene, ville du hatt en god reise. Om du søker på Costco i TIKR-terminalen, og velger å vise kursgrafen øverst, kan du se utviklingen aksjen har hatt, for eksempel over ti år som i bildet under. TIKR-terminalen beregner hva årlig utvikling har vært over perioden du måler. Over de siste ti årene ser du at utviklingen har vært ca 17%. Merk at aksjonæren i selskapet har fått utbytte i tillegg til kursutvikling, og at vi snakker om nærmere 20% her da.

Etter min mening har aksjeavkastningen økt over de siste ti årene, i forhold til de siste tjue årene, pga at lønnsomheten til varehusene har økt. Vi skal se på utviklingen av lønnsomheten senere i dette innlegget. En av grunnene til at lønnsomheten øker de siste årene, er etter min mening, at vi ser effekt av de mange selvforsterkende positive sirklene. Og om du leser av noen av de første grafene i årsrapportene Costco presenterer, som du også kan finne i TIKR-terminalen, vil du se at varehusene har en tendens til å "modnes" over tid. Et varehus tar noen år før det får opp salget og medlemsbesøk. Så det Costco investerte for ti år siden, begynner vi å se mer og mer effekt av nå.


Om du navigerer til resultatet etter skatt i TIKR terminalen, vil du kunne hente frem følgende graf. Grafen viser utviklingen av inntjeningen til Costco over de siste tjue årene. 

Som vi ser har inntjeningen utviklet seg fra ca 700 millioner dollar i 2002 til ca 5900 millioner dollar i 2022. Om du regner på hva den årlige veksten har vært, vil du kunne se som følger at den har vært omtrent 11% årlig i tjue år. Du kan gjøre beregningen på egen hånd her: https://cagrcalculator.net/

Jeg liker godt at TIKR terminalen kan vise historiske tall så langt tilbake i tid, slik at vi kan oppdage trender og lettere få presentert utvikling over tid. 

Som jeg nevnte i videoen om Costco, har selskapet hatt en enorm utvikling i omsetningen til varehusene, og samtidig har det kunnet se ut til at selskapet hadde et problem med å få opp marginene. 

Forholdet mellom omsetning og resultat kan du få grafisk fremstilt ved å trykke på de respektive radene i tabellen for regnskapet. Og som du ser, virker resultat svært lite i forhold til salget. Det er knapt synlig i grafen under. Men som jeg forklarte i videoen, har lave marginer vært en bevisst strategi for Costco.

Du kan få en bedre fremstilling av marginene og lignende nøkkeltall ved å navigere til Financials og Ratios. Om du leser i tabellen og finner frem til Net Income margin, ser du at den har kun vært et par prosent over lang tid. 

Men selv om marginene har vært små, og selv om de holder seg på samme nivå fremover, går det vedig bra med selskapet. Og kapitalavkastningen til eierne er svært god.

La oss se på lønnsomhetstallene. Du kan finne de ved å navigere fra Financials til Ratios, og finn frem til de øverste radene som heter f.eks Return on Equity, Return on Assets, og Return on Invested Capital.

For eksempel er egenkapitalavkastningen i Costco som følger. Du kan se at den har gått fra å være god på rundt 12% for tjue år siden, og gradvis økt til over 30% i dag.

Om et selskap klarer å holde på en så god lønnsomhet, vil aksjonærene få en svært god avkastning på den reinvesterte kapitalen.

Og Costco reinvesterer det aller meste av inntjeningen i vekst.

La oss se på kontanstrømoppstillingen.

Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter svinger litt, men har en god trend oppover. På negativ side av y-aksen ser vi hva ledelsen allokerer til såkalt Capital Expenditure - det er hovedsakelig nye varehus, samt vedlikehold av de eksisterende. Det er pengebruken brukt til nye varehus vi er mest opptatt av. Det som er nødvendig å bruke til vedlikehold er ikke noe vi teller med i begrepet Owner's Earnings for eksempel. Men vi ser at Costco-ledelsen er aggresive med å reinvestere i Capex. Det er etter min mening bra, for da har vi vekst i de gode og lønnsomme varehusene. De bruker også et resterende beløp på tilbakekjøp av aksjer, samt et lite utbytte.

Det som til slutt er verdi for aksjonærene er jo å kunne motta en fremtidig kontantstrøm, altså gjerne et utbytte på sikt. Vi ser utviklingen av utbyttet til Costco over de siste tjue årene her som følger:

Om vi tar en videre kikk på balanseregnskapet til Costco, kan vi få et innblikk i hvordan den finansielle stillingen til selskapet er. Er det trygt finansiert? Etter min mening er det bunnsolid. La oss se på hvor mye rentebærende langsiktig gjeld selskapet har utestående i forhold til inntjeningen og kontantstrømmen som ligger på 6-7 mrd dollar årlig nå.

Da navigerer du til Financials og Balance Sheet.

Ved å fortsatt holde parametrene Cash Flow from Operations aktiv, kan vi hente ytterligere inn parametrene til grafen: Long term debt, og Total Equity. Det betyr altså den langsiktige gjelda, samt den totale egenkapitalen.

Som du ser er gjelda ikke større enn at ett til to års inntjening kan betale ned hele beløpet. Det er etter mitt syn et sterkt tegn på at selskapet er solid. Et kjennetegn på et såkalt wonderful company er at det er så lønnsomt at det egentlig ikke trenger å ta opp gjeld. Genereringen av cash er så sterk at de tjener det tilbake så raskt likevel.

Et selskap som har lite gjeld vil ha problemer med å kunne gå konkurs, og det er dermed godt å se at Costco er godt finansiert.

Om du er ekstra interessert i hva Costco betaler i renter for gjelda, kan du finne det ved å lese i årsrapporten og såkalte public filings, der de presenterer rentesatsene på obligasjonene de har utstedt. I Costco sitt tilfelle har de fått en av markedets aller beste renter, siden selskapet virker så trygt i bankens øyne. Renten er på nær 1% på en av de store obligasjonene!

Om du vil finne frem til rentebeløpet og rentekostnaden raskere, kan du navigere til Income Statement og finne Interest Expense under driftsresultatet.

 

En test av ledelsens evne til å allokere kapital godt

En test vi kan gjøre, for å se om kapitalen blir brukt på en smart måte når den reinvesteres, er å se på hvor mye kapital som er reinvestert over en periode. Og deretter sammenligne mengden tilbakeholdt kapital med hvor mye markedsprisen på selskapet har økt over perioden på børsen.

Hvis du ser på total egenkapital og utviklingen over de siste ti ørnene, har den økt fra ca 12,5 mrd dollar til ca 20,5 mrd dollar. Altså har de reinvestert omtrent 8 mrd dollar i selskapet som de ikke har betalt ut på et vis. 

Om bi sammenligner det med prisutviklingen på selskapet over samme periode får et viktig resultat. Utviklingen av prisen på hele selskapet, altså prisingen av egenkapitalen, eller såkalt Market Capitalization, finner vi under fanen Valuation i TIKR-terminalen.

Vi kan lese av at Market Cap var kun 42 mrd dollar for ti år siden, mens den er ca 250 mrd nå. Altså har det vært en svært god beslutning på vegne av eierne i selskapet å allokere 12 mrd mer i nye varehus.

Klikk på lenkene eller bildet her, så får du tilbud om å melde deg på TIKR, og du kan begynne å analysere aksjer på egenhånd. 

E-boka: Hvordan slå børsen med kvalitetsselskaper

En innføring i hvordan du kan investere bedre på børsen som en kvalitetsinvestor, tenke mer som en langsiktig investor, og unngå spekulering.

De viktigste ideene jeg tok i bruk da jeg begynte å slå børsen i 2016.

Ja takk!

Affiliated links

Get paid for your knowledge online

Eivind recommends Kajabi for creating your own website, where you can write your blog, host a podcast, create communities, memberships and online courses ++. Use Eivind's link to get a 30 days free trial now!

Try Eivind's preferred stock market terminal 

TIKR's pro version gives you rich access to financial information of the stock market worldwide. 

In this terminal you can apply the same methods as Eivind is using in the blog articles and videos. Even for small markets like the Norwegian one!

Eivind can really recommend the pro version, because you get access to the same information as the pro investors get at a fraction of the price.

Try the TIKR terminal for free

More research from the blog

Polaris Media aksjeanalyse, fortsatt undervurdert?

Dec 15, 2023

Aksjeanalyse av Pareto Bank 2023 (kvantitativ)

Dec 03, 2023

Hvilket påslag tar dagligvarekjedene vs Costco?

Nov 09, 2023

Hva er den tryggeste og beste aksjen? Berkshire Hathaway.

Sep 25, 2023

Enkel aksjeanalyse av Costco

Sep 12, 2023

Aksjeanalyse av Berkshire Hathaway - look-through earnings

Aug 21, 2023

More articles on the blog page